Alsungas novada dome iznomā medību tiesības

Alsungas novada dome iznomā medību tiesības

Alsungas novada dome iznomā medību tiesības šādā zemes vienībā:

Nr. 

Kadastra apzīmējums

Adrese

Kopējā zemes vienības platība

1. 

62420120147

Beķeru karjera, Alsungas novads

 1.0 ha

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 25.februārim.

Papildus informācija pa tālr. 27813338.