Alsungas novada dome iznomā medību tiesības

Alsungas novada dome iznomā medību tiesības

Alsungas novada dome iznomā medību tiesības šādā zemes vienībā:

 Nr.

Kadastra apzīmējums

Adrese

Kopējā zemes vienības platība

1. 

62420120149

Pie paeglēm, Alsungas novads

 4.40 ha

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 4.februārim.
Papildus informācija pa tālr. 27813338.