Alsungas Būvvaldes darba laiks 2018.gadā

Alsungas Būvvaldes darba laiks 2018.gadā

Darba laiks:
Alsungas novada domes Būvvalde vadītāja Ineta Butāne apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā no 9.00 līdz 12.00
Alsungas novada domes Būvvaldes būvinspektors Raimonds Kalējs pieņem apmeklētājus kalendārā mēneša pirmajā, otrajā un trešajā otrdienā no 17.00 - 19.00.
Pārējās darbdienās, tālr.: 29283768 (Ineta Butāne), 26463999 (Raimonds Kalējs)
Būvvaldes pieņem apmeklētājus Alsungas novada domē (Pils iela 1) otrajā stāvā.