Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas novada Bibliotēkas vadītāja amatu

Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas novada Bibliotēkas vadītāja amatu

Prasības pretendentiem/ -ēm:
• vēlama izglītība bibliotēku jomā (vai augstākā izglītība citā jomā, stājoties darbā obligāti nepieciešams apgūt tālākizglītības kursus bibliotēku darba jomā);
• vēlama pieredze bibliotēku darbā; 
• informācijas tehnoloģiju prasmes;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī; 
• svešvalodu prasme;
• izpratne par finanšu plānošanu;
• saskarsmes prasmes;
• profesionālās prasmes bibliotēkas darba plānošanā un vadībā.
Iesniedzamie dokumenti:
1. īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
3. motivācijas vēstuli;
4. Alsungas novada bibliotēkas attīstības redzējumu (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā; burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12);
5. valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams);
6. vēlamas rekomendācijas vai ieteikumu vēstules;
7. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus pretendenti uz Alsungas bibliotēkas vadītāja amatu var iesniegt līdz 2018. gada 7. decembrim plkst. 15:00;
• personīgi Alsungas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Pils ielā 1, Alsungā;
• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306 (nosūtītājs atbild par vēstules savlaicīgu nosūtīšanu, lai tā tiktu saņemta noteiktajā termiņā);
• nosūtot uz e-pastu: dome@alsunga.lv

Konkursa nolikumu skatīt šeit

Ir iespēja nodrošināt speciālistu ar dzīvojamo platību, kā arī Alsungas novada dome, ja nepieciešams, finansiāli nodrošinās izdevumu segšanu tālākizglītības kursu apgūšanai bibliotēku darba jomā.

Tālrunis uzziņām 20280614 (Lauma Migoviča, personāla speciāliste).