LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 100. GADADIENAS PASĀKUMS

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 100. GADADIENAS PASĀKUMS

16.novembrī plkst. 19.00 Alsungas kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums.

Sveiksim labākos darbu darītājus un klausīsimies koncertu, pēc svinīgās daļas balle.