Domes ārkārtas sēde

Domes ārkārtas sēde

25. oktobrī plkst. 8.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība:1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.