Pieredzes brauciens uz Amatas novadu

Pieredzes brauciens uz Amatas novadu

Otrdienā, 23.oktobrī, Amatas novada pašvaldību apmeklēja kolēģi no Alsungas novada pašvaldības, lai dalītos pieredzē un diskutētu, kā veiksmīgāk attīstīt novadu teritorijas un pārrunātu pašvaldībām aktuālus jautājumus. Ar Amatas novadu, tā pārvaldību un līdzšinējo darbību, kā arī attīstības vīziju Alsungas kolēģus iepazīstināja domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, savukārt Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Eva Staltmane viesus iepazīstināja ar Zaubes festivāla ideju un tūrisma potenciālu Amatas novada teritorijā. Dienas turpinājumā Alsungas novada pašvaldības pārstāvji kopā ar projektu vadītāju Zani Pīpkalēju devās uz Skujeni, lai iepazītos ar topošo Viedā ciema ideju. Jāmin, ka tieši Viedo ciemu stratēģija ir tā, kas vieno Alsungas novadu ar Amatas novadu, jo šie abi novadi ir pirmie Latvijā, kas uzsākuši virzību uz Viedo ciemu izveidi, tādēļ ar interesi varējām dalīties pieredzē, kā redzam šīs koncepcijas iedzīvināšanu un attīstību katrs savā novadā.

Par pieredzi ar pansionāta izveidošanu un uzturēšanu, kā arī sniegtajiem pakapojumiem, klātesošiem pastāsīja biedrības “Labāka Rītdiena” vadītāja Evija Jēkabsone, kuras personīgais stāsts par pansionāta vadīšanu Sērmūkšos bija ļoti iedvesmojošs un uzmundrinošs.

Turpinājumā Alsungas novada pašvaldība iepazinās ar Drabešu muižas apkārtni – viesi apskatīja gan Drabešu muižas Amatu māju, gan arī uzklausīja Sporta kluba “Ašais” vadītāja Austra Āboliņa pieredzi par ES projektu īstenošanu sporta jomā. Pieredzes apmaiņas noslēgumā viesi iepazinās ar Drabešu Jauno pamatskolu, novērtējot skolas skaistās un modernās mācību telpas, kā arī uzklausot skolas direktores Kristīnes Paisumas viedokli par pārmaiņām izglītības jomā un virzību uz kompetencēs balstītu izglītību.

Paldies Amatas novada organizācijām un iestādēm par atsaucību un dalīšanos pieredzē!

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības projektu vadītāja