Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas novada Bibliotēkas vadītāja amatu

Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas novada Bibliotēkas vadītāja amatu

Prasības pretendentiem/ -ēm:

• izglītība bibliotēku jomā (vai augstākā izglītība citā jomā, stājoties darbā obligāti nepieciešams apgūt tālākizglītības kursus bibliotēku darba jomā);
• pieredze bibliotēku darbā;
• informācijas tehnoloģiju prasmes;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• svešvalodu prasme;
• izpratne par finanšu plānošanu;
• saskarsmes prasmes;
• profesionālās prasmes bibliotēkas darba plānošanā un vadībā.

Iesniedzamie dokumenti:

1. īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
3. motivācijas vēstuli;
4. Alsungas novada bibliotēkas attīstības redzējumu (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā; burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12);
5. valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams);
6. vēlamas rekomendācijas vai ieteikumu vēstules;
7. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus pretendenti uz Alsungas bibliotēkas vadītāja amatu var iesniegt līdz 2018. gada 28. oktobrim plkst. 15:00;
• personīgi Alsungas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Pils ielā 1, Alsungā;
• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306 (nosūtītājs atbild par vēstules savlaicīgu nosūtīšanu, lai tā tiktu saņemta noteiktajā termiņā);
• nosūtot uz e-pastu: dome@alsunga.lv 

Konkursa nolikumu skatīt - šeit

Tālrunis uzziņām 20280614 (Lauma Migoviča, personāla speciāliste).