Mācības ar ES finasējumu- pieteikšanās līdz 17. septembrim

Mācības ar ES finasējumu- pieteikšanās līdz 17. septembrim

Izmantojiet iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas!
Zemāk redzams visu mācību centra "BUTS" Kuldīgas filiāles piedāvāto mācību programmu saraksts Neformālās izglītības programmās, kas tiek piedāvātas Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.
Pieteikšanās: no 15.augusta līdz 17.septembrim. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Izglītības programmas

Mācību ilgums (h)

Jūsu maksājums

10% / 0%* (EUR)

Kopējā mācību maksa (EUR)

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

16

7,20/ 0,00

72,00

Autokrāvēja vadītājs

16

7,20/ 0,00

72,00

Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība (95.kods)

35

15,75/ 0,00

157,50

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

40

18,00/ 0,00

180,00

Punktveida metināšana

80

36,00/ 0,00

360,00

Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

80

36,00/ 0,00

360,00

Mēbeļu restaurācija

80

36,00/ 0,00

360,00

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES?
strādājošie:
 vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
 vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:
o pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
o kvalificēti strādnieki un amatnieki
o iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
o vienkāršajās profesijās strādājošie
 vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
 bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIEEJAMAIS ATBALSTS
 pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Iesniedzamie dokumenti:
 aizpildīta pieteikuma veidlapa
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
 izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Mācību centra ,,BUTS” Kuldīgas filiāle:
Adrese: Kalna iela 19, Kuldīga, e-pasts: kuldiga@buts.lv, tālrunis: 27898041, 63323027