Autobusu maršruti un atiešanas laiki jaunajā mācību gadā

Autobusu maršruti un atiešanas laiki jaunajā mācību gadā

                                                                                                        Šoferis Agris tālr. 26019470

                                                                                                        Šoferis Dainis tālr.26475368

NO  RĪTA

SIA „Tukuma auto” autobuss

Kuldīgas autoosta                                                    7 45

Ēdole                                                                         8 25

Brīdagas                                                                    8 32

Alsunga                                                                     8 40      

 

Alsungas novada autobuss

Alsunga                                                                     8 00

Zaķi                                                                           8 20

Brūveri                                                                      8 20

Lejkalni                                                                     8 25

Rubeņi                                                                      8 32

Bērziņi                                                                      8 35

Jūrkalnes skola                                                         8 38

Mežsargi                                                                   8 43

Raiņa iela 26, Straumes                                           8 48

Alsunga                                                                     8 55

 

Alsungas novada autobuss

Grāveri                                                                      8 00

Gudenieku centrs                                                     8 10

Miltiņu krustojums                                                  8 20

Zvirgzdezers                                                             8 25

Birzmaļi                                                                    8 30

Oliņi                                                                          8 40

Almāle                                                                      8 42

Alsungas vidusskola                                                8 55

Alsungas PII                                                             9 00

 

PĒCPUSDIENĀ (no skolas)

SIA „Tukuma auto” autobuss

Alsungas vidusskola                                                15 50

Brīdagas                                                                    15 58

Ēdole                                                                         16 05

Kuldīga                                                                     16 45

 

 

Alsungas novada autobuss

Alsungas vidusskola                                                16 00

Alsungas bērnudārzs                                               16 05

Raiņa iela 26, Straumes                                           16 10

Mežsargi                                                                   16 20

Jūrkalnes skola                                                         16 35

Jūrkalnes centra pietura                                           16 40

Bērziņi                                                                      16 45

Rubeņi                                                                      16 50

Brūveri                                                                      17 00

Lejkalni                                                                     17 10

Zaķi                                                                           17 25

Alsunga                                                                     17 10

 

Alsungas novada autobuss

Alsungas vidusskola                                                16 00

Alsungas PII                                                             16 05

Grāveri                                                                      16 15

Miltiņu krustojums                                                  16 20

Gudenieku centrs                                                     16 30

Zvirgzdezers                                                             16 40

Birzmaļi                                                                    16 45

Oliņi                                                                          16 50

Almāle                                                                      16 52