Grāmatu rezervēšana tiešsaistē

Grāmatu rezervēšana tiešsaistē

Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek piedāvāta iespēja sev interesējošos izdevumus rezervēt attālināti. Tāpat arī tiek piedāvāta iespēja attālināti pagarināt grāmatu lietošanas termiņus. Lai to varētu izdarīt, bibliotēkā jāsaņem autorizācijas dati un rezervācijai jāizmanto bibliotēkas elektroniskā kataloga saskarne - http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Piedāvātais attālinātais pakalpojums taupīs jūsu laiku, jo Jūs varēsiet, nenākot uz bibliotēku, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam, pārraudzīt savu kontu – apskatīt izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.
Kontaktinformācija:
Alsungas novada bibliotēka
Tālrunis 27852093 vai 63351343
E-pasts: biblioteka@alsunga.lv 
Jautā bibliotekāram - http://www.biblio.kuldiga.lv/