Informējam par domes kasieres darba laiku

Informējam par domes kasieres darba laiku

Alsungas novada domes kasiere paziņo, ka šajā gadā atvaļinājumā dosies  14. septembrī—27. septembrī un  15.oktobrī—28. oktobrī.
Atgādinājums - nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 3.ceturkšņa termiņš ir 15. augusts.
Lūgums maksājumus veikt savlaicīgi.