Zaļumballe

Zaļumballe

11. augustā plkst. 22.00 Ziedulejas estrādē Zaļumballe kopā ar grupu "Liedags". Ieeja bez maksas.