Saistošie noteikumi Nr. 4 Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Saistošie noteikumi Nr. 4 Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā - šeit 

Iesniegums - šeit