Līgo Zaļumballe

Līgo Zaļumballe

23. jūnijā pēc uzveduma "Suitu kāzas", aicinām ikvienu Ziedulejas estrādē uz Zaļumballi. Ieeja bez maksas.