Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas vidusskolas direktora amatu

Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas vidusskolas direktora amatu

26.04.2018. Alsungas novada dome pieņēma lēmumu Nr.2 (protokols Nr. 5#2) „ Par konkursu uz Alsungas vidusskolas direktora amatu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit

Pieteikuma veidlapa šeit

Prasības pretendentiem/ -ēm:

1. izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
2. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
3. zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
4. vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
5. teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
6. labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
7. vēlama pieredze darbā ar projektiem;
8. labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

1. pieteikums (veidlapa – nolikuma 1.pielikums);
2. dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā; http://www.europass.lv/curriculum-vitae
3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
4. motivācijas vēstule;
5. pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par vidusskolas darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000);
6. citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas vidusskolas direktora amatā.

Dokumentus pretendenti uz Alsungas vidusskolas direktora amatu var iesniegt līdz 2018. gada 28. maijam plkst.15.00:

1. personīgi Alsungas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Pils ielā 1, Alsungā;
2. nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306 (nosūtītājs atbild par vēstules savlaicīgu nosūtīšanu, lai tā tiktu saņemta noteiktajā termiņā);
3. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: dome@alsunga.lv

Tālrunis uzziņām: 27273790.