Par SIA Ventspils labiekārtošanas kombinās sadzīves atkritumu pakalpojuma tarifiem

Par SIA Ventspils labiekārtošanas kombinās sadzīves atkritumu pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmums par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifiem informē, ka tie apstiprināti SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadzīves atkritumu pakalpojuma tarifus ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Ar detalizētu pakalpojumu cenu veidošanos var iepazīties - šeit