Platību maksājumi

Platību maksājumi

Ar 2018. gada 11. aprīlī  sākas pieteikšanās platību maksājumiem. Gala termiņš platību maksājuma  iesnieguma iesniegšanai ir 2018. gada 22. maijs.Tāpat kā līdz šim, Alsungas novada domē tiks sniegtas konsultācijas par platību maksājumu karšu pildīšanu. Konsultācijas notiks līdz 2018. gada 17. maijam. Zināšanai - Santa Kreičmane atrodas  Alsungas novada domes ēkas 1. stāvā. Lūgums iepriekš sazināties, jo konsultants var atrasties seminārā. Tel. informācijai 27813338 vai 63351342 – Santa.

Vairāk informācija par platību maksājumiem un jaunajām izmaiņām pieejamas - šeit