Sociālā dienesta informācija

Sociālā dienesta informācija

No 1. aprīļa ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī MAZNODROŠINĀTĀM ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. 
Tāpat kā līdz šim, atbalsta saņemšana notiks ar sociālā dienesta izsniegtajām izziņām. Turpmāk uz sociālā dienesta izsniegtajām izziņām maznodrošinātajiem būs noteikta rakstiska atzīme par saņemamo ES atbalstu.
Ja ģimenei maznodrošināto statuss ir piešķirts pirms 1. aprīļa, tad šādā gadījumā ģimenei atkārtota ienākumu izvērtēšana nav jāveic, tikai nepieciešams vērsties sociālajā dienestā, lūdzot JAUNAS izziņas izdrukāšanu.
Sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane t. 63321307, 27807982