Ūdens analīzes

Ūdens analīzes

2018.gada 15.martā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" pārstāve ņēma ūdens paraugus no avotiņa Ziedulejas parkā un "Zaļumu" avota. Analīžu rezultāti parāda koliformu skaita pārsniegumu ņemtajos ūdens paraugos. Koliformu skaits ir mikrobioloģisks kontrolrādītājs, kuru noteikšana nepieciešama vispārīgās mikrobioloģiskās kvalitātes raksturošanai, bet kuru pārsniegumi nav tieši bīstami cilvēka veselībai. Avotu ūdeni dzeršanai, zobu tīrīšanai, mutes dobuma skalošanai, ēdiena gatavošanai, dārzeņu mazgāšanai un tml. būtu nepieciešams lietot uzvārītu (baktēriju bojāejai pietiek ar 1 min. ilgu ūdens vārīšanos).