Jaunums Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem

Jaunums Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem

Tiek izsludināts 2018. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir Alsungas novada kultūrvides attīstība un atpazīstamības veidošana, jaunrades un sabiedrības radošuma attīstīšana.

Kopējais piešķirtais finansējums 1000 eiro, viena projekta atbalstam Alsungas novada domes budžeta finansējums nepārsniedz 500 euro.
Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu līdz 06.04.2018.(ieskaitot) plkst.17.00.
Tālrunis informācijai 20270718 (Ronalds).

Aicinām izmantot jaunās iespējas, piedalīties konkursā un padariet mūsu novada kultūras dzīvi bagātāku un košāku!

Projekta nolikums šeit

Projekta pieteikuma veidlapa šeit

Projekta apraksta veidlapa šeit

Projekta atskaites veidlapa šeit