Mazo projektu konkurss Mēs Alsungai! 2018.

Mazo projektu konkurss Mēs Alsungai! 2018.

Alsungas novada dome izsludina Alsungas iniciatīvu projektu konkursu "Mēs Alsungai! 2018".
Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu līdz 03.04.2018.(ieskaitot) plkst.17.00.

Projekta nolikums šeit

Projekta pieteikuma veidlapa šeit

Grupas gala ziņojuma veidlapa šeit