LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS  pasākumā  tiks godināti

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS pasākumā tiks godināti

ALSUNGAS NOVADĀ 

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS

Pasākumā 17. novembrī kultūras namā plkst. 19.00 tiks godināti:

GODA NOVADNIEKS

Ilga Leimane

GODA RAKSTS

Juris Lipsnis

Emīlija Sonka

ATZINĪBAS RAKSTS

Vija Bikse

Mārīte Freidenfelde

Dzidra Petroviča

Deju kopa “Kalmes”

Biedrība “Suitu amatnieki”

PATEICĪBA

Irēna Hartmane

Viesturs Zviedris

Sergejs Ahmaduļins

Dzintars Leja

Kristaps Porziņģis

Aivars Sokolovskis

Pasākumā ar Pateicības rakstiem tiks arī godināti mazo projektu konkursa "Mēs-Alsungai!2017" realizētājus.