Iedzīvotāju sapulce

Iedzīvotāju sapulce

Aicinām Alsungas iedzīvotājus uz tikšanos
11. oktobrī plkst. 18:00 kultūras namā.

Darba kārtībā:
1. Pašvaldības budžeta izpilde 2017. gadā.
2. Tuvākie plāni pašvaldības darbā.
3. Raiņa ielas rekonstrukcijas turpinājuma apspriešana.
4. Atbildes uz iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem.