Būvvaldes inspektora pieņešanas laiks Alsungā

Šogad no 1.oktobra līdz 31.decembrim
Būvvaldes būvinspektors pieņems apmeklētājus

katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst.8.30
un trešajā otrdienā no plkst.13.00.
Sīkāka informācija, zvanot uz m.t. 26463999.