Dārza svētki

Dārza svētki

Aicinām iedzīvotājus uz "Dārza svētkiem".

Svētku laikā pateiksim paldies visiem, kas palīdzēja tapt "Suit dobei", lidz ņemt labu garastāvokli un mazu groziņu. Dobes tapšanai liels paldies jāsaka arī Meža attīstības fondam un Latvijas pašvaldību savienībai, kur projekta "Meza dienas" ietvaros bija iespējams piesaistīt finansējumu.