Dome iznomā medību tiesības

Dome iznomā medību tiesības

Alsungas novada dome iznomā medību tiesības šādā zemes vienībā:

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums Adrese Kopējā zemes vienības platība
1. 62420090193 No Skujniekiem, Alsungas novads 3,6ha

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 7. augustam. Papildus informācija pa tālr. 27813338.