Konkurss SAKOPTĀKĀ SĒTA 2017.

Līdz 15.jūlijam(ieskaitot) aicinām pieteikt dalībniekus konkursam “Sakoptākā sēta 2017.”
Pieteikumu atstāj veikalā KRISTĪNE novietotajā urnā vai iesūta domes e-pastā dome@alsunga.lv
( t-63351342, m.t. 26699509)
1.grupa: iestādes, uzņēmumi, organizācijas
Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, zālāji, sētas, puķu dobes, autostāvvietas, velosipēdu novietne un citi laukumi). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās ielas, ietves, zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (adreses vai nosaukuma plāksnīte, valsts karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt.
2. grupa: Individuālās (ģimenes) mājas (ar apbūves zemes gabalu novada centrā)
Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, dzīvžogi, sētas, puķu dobes, zālāji celiņi utt.). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās ielas, ietves, zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, valsts karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt.,
3.grupa: lauku sētas
Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana (apstādījumi, sētas, dzīvžogi, puķu dobes, zālāji, celiņi, atpūtas zona). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas, mēslu krātuves utt. ). Ēku estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt. .
4.grupa: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, dzīvžogi, sētas, puķu dobes, zālāji celiņi utt.). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās ielas, ietves, zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, valsts karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt., šķirotā atkritumu savākšana.
Apbalvošana (notiek vienu reizi kalendārā gadā Miķeļsvētkos):
Uzvarētājs katrā no Vērtēšanas komisijas izveidotajām nominācijām saņem:
• Atzinības rakstu,
• Plāksnīti ar uzrakstu „Sakoptākā sēta.......gadā”,
• Naudas balvu EUR 40,00 apmērā.