Alsungas novada domes priekšsēdētāja apstiprināšana

Alsungas novada domes priekšsēdētāja apstiprināšana

21. jūnijā Alsungas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētaja Rasma Cīrule sasauca 2017. gada 3. jūnijā ievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi. Alsungas novada domē ievēlēti 3 deputāti no “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS” – Aivars Sokolovskis, Ainars Macpans un Jānis Šmidbergs, 3 deputāti no vēlētāju apvienības "Par Alsungas novada izaugsmi" – Daiga Kalniņa, Zaiga Vanaga un Inga Bredovska, 2 deputāti no vēlētāju apvienības “Suitu zeme” – Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle un 1 deputāts no vēlētāju apvienības “Par iedzīvotāju interesēm” – Voldemārs Dunajevs.
Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par Alsungas novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, kā arī par Alsungas novada domes komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu.
No saraksta "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" domes priekšsēdētāja kandidatūrai deputāts Ainars Macpans izvirzīja pašreizējo Alsungas novada domes priekšsēdētaju Aivaru Sokolovski, bet no otra saraksta “Par Alsungas novada izaugsmi” deputāte Inga Bredovska izvirzīja deputāti Daigu Kalniņu. Balsošanas rezultātā ar 5 balsīm par Daigu Kalniņu un 4 balsīm par Aivaru Sokolovski, par Alsungas novada domes priekšsēdētaju uz nākamo termiņu ievēlēta Daiga Kalniņa
Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīts un ievēlēts deputāts Grigorijs Rozentāls no apvienības "Suitu zeme".
Domes sēdes turpinājumā deputāti lēma par komiteju sastāvu - Finanšu un saimniecisko lietu komiteju, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteju. Deputāti izvirzīja savas kandidatūras darbam komitejās, kas tika arī akceptētas no citu deputātu puses.
Pirmā domes sēde jaunajam deputātu sastāvam paredzēta 28. jūnijā.