Kurzemes pieaugušo izglītotāji pieredzes apmaiņā Itālijā

19.06.2017. 08:54

Kurzemes plānošanas reģions īsteno Erasmus + programmas atbalstīto projektu „Openness to diversity trought comunity education”, jeb atvērtība dažādībai kopienu izglītībā.
(Nr. 2016-1-LV01-KA204-022704), projekta nosaukuma saīsinājums - ODEon.
Projekta mērķis - Izstrādāt metodiskos ieteikumus pieaugušo no nelabvēlīgas vides iekļaušanai izglītībā, organizējot pieaugušo izglītotāju mācības un pieredzes apmaiņu.
Projekta norises laikā plānotas trīs galvenās aktivitātes, kas saistītas ar projektu partneru pieredzes apmaiņām.
Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, projekta vadītāja Ingrīda Muraškovska, reģiona izglītības eksperte. Pārējie projekta partneri ir “Nucleo S.C.A.R.L.” teātris Itālijā, Ferrara reģionā un Eiropas jautājumu veicināšanas organizācija Kiprā.

Laikā no 2.-6.jūnijam notika otrā mācību sesija Itālijā. Viena no projekta prioritātēm ir  pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveidošana. Tādēļ pašvaldību pieaugušo izglītības speciālisti tika aicināti pieteikties mācību sesijām – Kiprā un Itālijā.  Uz Pafosas pilsētu Kiprā devās  Liepājas, Kuldīgas, Priekules, Nīcas un Rojas pašvaldību pārstāvji, kā arī projekta vadītāja Ingrīda Muraškovska. Otrajā sesijā Itālijā, Ferrarā piedalījās Vaiņodes, Aizputes, Alsungas, Talsu un Skrundas pašvaldību pārstāvji un projekta vadītāja Ingrīda Muraškovska.
Otra projekta prioritāte ir pieaugušo no nelabvēlīgas vides iekļaušana izglītībā. Tieši par to notika partneru pieredzes apmaiņa un diskusijas. Projekta Kipras partneris ir nevalstiskā organizācija OPEO – Organizācija Eiropas pasākumu nodrošināšanai, Itālijas - sociālais teātris Nukleo. Itālijas partneri prezentēja sevi un savu organizāciju, iepazīstināja ar savu darbu un aktivitātēm. Kopīgi tika uzsākts darbs pie metodisko ieteikumu izstrādes – kā iesaistīt pieaugušos no nelabvēlīgas vides izglītības pilnveides procesos.
Latvijas mācību sesija plānota jūlija vidū, kad šeit ieradīsies Kipras un Itālijas projekta sadarbības partneri, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi pieaugušo izglītības jomā.

Informāciju sagatavoja
Aīda Vanaga, Alsungas novads.