Apstiprināts starptautisks jauniešu apmaiņas projekts

Apstiprināts Alsungas novada pašvaldības iesniegtais projekts programmā Nordplus Junior 2017 “LET'S LEARN TOGETHER”

Alsungas vidusskola, kā sadarbības partneris, kopā ar partneriem Lietuvā un Norvēģijā piedalīsies Nordplus Junior 2017 projektā "LET'S LEARN TOGETHER" no 2017.gada augusta līdz pat 2019.gadam. Projekta ietvaros jaunieši no Baltijas un Ziemeļu valstīm kopīgi analizēs un risinās  mūsdienās aktuāli problēmu - kvalitatīvu pusaudžu brīvā laika pavadīšanas iespējas  un jauniešu motivāciju iesaistīties. Viens no galvenajiem uzdevumiem skolām ir iemācīt skolēniem, ka viņi ir atbildīgi par savu valsti, tās kultūru un integrāciju pasaules kultūrā. Tomēr mūsdienu skolniekiem, īpaši pusaudžiem, bieži trūkst saskarsmes ar kultūru un vēsturi savā valstī, jo populārākais veids kā pavadīt savu brīvo laiku ir dators vai TV.

Piedaloties projektā  skolēni veiks pētījumus par to, kā pusaudži pavada savu brīvo laiku skolā, ārpus tās, kā arī valstī kopumā un salīdzinās rezultātus ar partnervalstīm. Tiks apzinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas veicina personīgo attīstību, zinātkāri un vēlmi uzzināt ko vairāk. Projekta ietvaros tiks padziļināta jauniešu izpratne par projektā iesaistīto valstu kultūras vērtībām to daudzveidību un līdzību, dalība projektā palīdzēs skolēniem apgūt komunikācijas pasmes, kas veicinās personisko attīstību, lai kļūtu par aktīvu pilsoni Eiropā.

Katra projekta partnera dalībnieki dosies 2 pieredzes apmaiņas braucienos. Viņi tiks iepazīstināti ar konkrētās valsts jauniešu kultūras un atpūtas formām partneru valstīs. Kopīgi tiks veidota iedvesmojoša filma, lai mudināt jauniešus domāt par lietderīgām, aktīvām un radošām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Jaunieši veidos video rullīti par tēmu, kā arī notiks seansi skolā, lai mudinātu pārējos jauniešus iesaistīties problēmu risināšanā.

Projekta laikā tiks arī veicināta svešvalodu apguve, dalībnieki piedalīsies partnervalsts valodas un literatūras stundās. Izmantojot dažādas radošas pieejas un spēles, jaunieši papildinās vārdu krājumu un uzzinās dažas frāzes divās citās valodās.

Projekta aktivitātes tiks integrētas mācību procesā - angļu valodas un dzimtās valodas, mūzikas un deju nodarbībās. Skolotāju starptautiskā sadarbība dos iespēju dalīties ar pieredzi, izmantojot izglītības inovācijas un efektīvas mācīšanas metodes.

Projekta kopējās attiecināmās izmakaksas ir EUR 20460. Alsungas novada pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. Projekta darbības periods no 2017. gada augusta līdz 2019. gada augustam.