Cilvēkiem ar invaliditāti

Cilvēkiem ar invaliditāti

Labklājības ministrijai ir svarīgi noskaidrot viedokli par asistenta pakalpojumiem pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti,tāpēc veic šo personu aptauju.
Aptaujas anketa:www.visidati.lv/aptauja/1278504231

Aicinām cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas - ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas -, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu.

Aptauja norisināsies līdz š.g. 30. jūnijam. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.