Ārkārtas sēde

Ārkārtas sēde

2017.gada 28.aprīlī novada domes ārkārtas sēde

Darba kārtībā:

1. Papildinājumi zemes nomas līgumā par zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām.
2. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē.
3. Par deputāta Grigorija Rozentāla iesniegumu.