Dome uzsāk EST-LAT projekta "UNESCO tourism" realizāciju

 

 

Alsungas novada dome kā projekta partneris uzsāk Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekta "UNESCO-tourism" realizāciju. Projekta mērķis ir radīt tūrisma produktu, kurā ir iesaistīti četri nelieli etnisko kultūru reģioni, kuru kultūru unikalitāti ir atzinis UNESCO.

Projekta partneri ir apņēmušies izveidot unikālu integrētu tūrisma produktu un popularizēt to kopā ar vietējo kultūrvēsturisko mantojumu, vietējo tūrisma uzņēmēju pakalpojumu piedāvājumiem un interesantākajām apskates vietām. Tiks izveidoti četri dažādi maršruti: Setu, Kihnu, lībiešu un Suitu novados, kuri tiks reklamēti ar vienotu saukli un zīmolu. Tiks veidotas vienotas kartes, maršrutu apraksti, tūrisma paketes, izdotas grāmatas gan kultūrvēsturiskā mantojuma aprakstiem, gan tūrisma ekspertiem par vietējo mantojumu izmantošanas iespējām. Tiks organizētas kopīgas apmācības un pieredzes apmaiņas, kā arī investīcijas vietējos objektos. Alsungas novada muzejā tiks izveidots tūrisma informācijas centrs, rekonstruējot muzeja telpas un nodrošinot tūrisma pakalpojumu pieejamību. Projekts ilgs trīs gadu garumā no 01.03.2017.līdz 29.02.2020. Projekta kopējais budžets ir EUR 1 123 547, no tā ERAF līdzfinansējums 955 014,95, taču Alsungas novada domes apstiprinātais projekta budžets ir EUR 60 576, tai skaitā domes līdzfinansējums EUR 9086,40.

Pirmā projekta aktivitāte Alsungas novadā – praktisks seminārs par tūrisma maršruta izveidi tūrisma uzņēmējiem notiks 16.aprīlī plkst.10.00 Alsungas muzejā.