Domes ārkārtas sēde

Domes ārkārtas sēde

30.03.2017. plkst.15.00 novada domes apvienoto komiteju sēde un turpinājumā ārkārtas domes sēde.
Sēdes notiks priekšsēdētāja kabinetā.
Darba kārtībā:
1. Ēdināšanas pakalpojumi Alsungas vidusskolā un Pirmsskolas izglītības iestādē "Miķelītis".
2. Biedrības "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" iesniegums par termiņu telpu nomai.