Konkurss pašvaldības policijas inspektora amatam.

Alsungas novada dome
izsludina atklātu konkursu
pašvaldības policijas inspektora amatam. Pretendentam(ei) pieteikties līdz 2017.gada 29.martam (ieskaitot) plkst.16.00.
Ar konkursa Nolikumiem var iepazīties Alsungas novada domē vai mājas lapā www.alsunga.lv
Nolikumā norādītie dokumenti jāiesniedz personīgi vai pa pastu (var arī e-pastā dome@alsunga.lv )
novada domes kancelejā: Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306 tālr. uzziņām 26699509 .

KONKURSA NOLIKUMS:
Prasības pretendentiem:
1) Latvijas Republikas pilsonis;
2) nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu;
3) B kategorijas autovadītāja apliecība;
4) vēlama vidējā vai augstākā juridiskā izglītība (prioritāte)
5) vēlama izpratne par pašvaldības policijas darba uzdevumiem;
6) labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
7) prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
8) obligātas latviešu valodas zināšanas; citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas
par priekšrocību.
Pretendenti noteiktajā termiņā iesniedz Alsungas novada domes Kancelejas personāla darbiniekam šādus dokumentus:
1) motivācijas vēstuli;
2) profesionālās dzīves aprakstu (CV);
3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;