Biedrības “Darīsim paši!” teritorijā uzsākta LEADER projektu īstenošana

Biedrības “Darīsim paši!” teritorijā uzsākta LEADER projektu īstenošana

Biedrības teritorijā ir sākusies aktīva projektu realizācija. Uzņēmumi Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novados attīsta jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunu aprīkojumu un veicot telpu būvniecību.
Aktīvi notiek sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un teritorijas sakārtošana – Alsungā apstiprināts finansējums jauna infrastruktūras objekta izveidei “Gājēju pāreja un celiņa izbūve virzienā uz Alsungas vidusskolu”, estētiskas un atjaunotas telpas iegūs radošā darbnīca “Austuve”, kurās arī turpmāk tiks apgūtas un popularizētas suitu tradicionālās prasmes. Apstiprinātais projekts “Etnogrāfiskā suitu tautas tērpa atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas” palīdzēs saglabāt un novērtēt kultūras un dabas mantojumu. Minētie projekti Alsungā tiek realizēti par kopējo, apstiprināto publisko finansējumu – 49638,84 EUR.

Projekti Alsungā, Skrundā un Kuldīgā tiek realizēti saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, kuras īstenošanai, biedrībai ,,Darīsim paši!” piešķirts publiskais finansējums - 1791974,94 EUR.
2016.gadā tika izsludināta 1 kārta LEADER projektu konkursa trīs rīcībās: atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanā; atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai; atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai. Biedrībā tika iesniegti 122 projektu iesniegumi, no kuriem LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi 32 projektus ar kopējo publisko finansējumu – 879468,85 EUR :
1.rīcībā “Vietējās ekonomikas stiprināšana” apstiprināti 13 projekti ar kopējo publisko finansējumu – 408037,96 EUR.
2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)” apstiprināti 12 projekti ar kopējo publisko finansējumu – 315352,95 EUR.
3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)” apstiprināti 7 projekti ar kopējo publisko finansējumu – 156077,92 EUR.
2017.gada februārī - martā biedrība “Darīsim paši!” plāno izsludināt nākamo kārtu 1.rīcības “Vietējās ekonomikas stiprināšana” projektu iesniegumu pieņemšanai.
Ieva Birbele, biedrības “Darīsim paši!” koordinatore