Vidusskola neklātienē

Vidusskola neklātienē

Alsungas vidusskola aicina pieteikties interesentus vispārējās vidējās izglītības programmas (neklātienes) 10.klasē.

Pieteikšanās līdz 2017.gada 20.maijam.
Mācību laikā skola nodrošina:
• iegūt vispārējo vidējo izglītību,
• ar mācību grāmatām,
• iegūt autovadītāja tiesības (daļēji apmaksā pašvaldība),
• autobusu, lai nokļūtu uz skolu.
                 Esi gaidīts Alsungas vidusskolā!
Saziņai informācijai: tālr. 63351127 (lietvede), 
29178602 (direktores vietniece).
e-pasts: vidusskola@alsunga.lv.