Černobiļas seku likvidēšanas dalībnieki!

 Aicinām mūsu pašvaldības iedzīvotājus, kuri ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pieteikties domē, lai varētu saņemt Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi.