Informācija par e-veselība pakalpojumiem un iespējām

Informācija par e-veselība pakalpojumiem un iespējām

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. E-veselības portāla adrese ir www.eveseliba.gov.lv.

Vairāk Informācija par e-veselību klikšķinot uz saites.