Alsungas novads paraksta līgumu par  sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā

Alsungas novads paraksta līgumu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā

30.04.2016.
Alsungas novada pašvaldība 29.04.2016. ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Alsungas novadā, tādējādi palielinot Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Sadarbība ar Kurzemes plānošanas reģionu projektā “Kurzeme visiem” ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

Vairāk par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm lasiet www.kurzemevisiem.lv, bet par projekta ieviešanu Alsungas novadā interesējieties pie Alsungas novada sociālā dienesta vadītājas Mairas Baumanes pa tālr. 63321307, 27807982 vai socialie@alsunga.lv

Pamatinformācija par projektu “Kurzeme visiem”

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta vadītāja: Inga Kalniņa, tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv   

Projekta īstenošanā iesaistīti 23 sadarbības partneri, pārstāvot 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, tai skaitā Mērsraga novada pašvaldību,  1 valsts sociālās aprūpes centru un 4 bērnu aprūpes iestādes.

Projekta mērķis:  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta ieviešanas laiks: no 01.07.2015. līdz 31.12.2022.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:

Projekta rezultātā plānots:

Projekta kopējās izmaksas visā Kurzemes reģionā: 6 285 281,00EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (5 342 488,85 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR.