Atbalstīts 1.atlases kārtā ERAF projekts

1.atlases kārtu ir izturējis Alsungas novada pašvaldības iesniegts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts SAM 3.3.1. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā”, kura ietvaros plānots turpināt pārbūvēt pašvaldības grants seguma ceļu, uzklājot asfaltbetona segumu ~0.5 km garumā ceļa posmam "Rija-Zaļumi", kas pāriet ceļa posmā "Stobri-Pucenes". Konkrētā ceļa posma pārbūve tika izvēlēta, jo vienīgā atbilda visiem projekta nosacījumiem un izvirzītajiem kritērijiem, kā arī veicina sadarbību ar uzņēmējiem, kuri savukārt apņēmušies radīt jaunas darba vietas un veikt investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos projekta ieviešanas un uzraudzības laikā.