Iesniegts EST-LAT pārrobežu projekts

Alsungas novada pašvaldība ir viena no partneriem Igaunijas-Latvijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas projektā “UNESCO-tūrisms”. Projekta pieteikums ticis izvērtēts un akceptēts priekšatlases 1.kārtā un iesniegts pilns projekta pieteikums fināla atlasei. Projekta ietvaros Alsungas muzejā tiks izveidots Tūrisma informācijas centrs, izgatavotas Alsungas tūrisma kartes un bukleti, nodrošināta dalība tūrisma izstādēs un veiktas citas aktivitātes.

Igaunijas-Latvijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas projektā “UNESCO-tūrisms” ar Alsungas pašvaldības projekta budžeta kopējā summa EUR 60576.00, tai skaitā ERAF daļa 85% no izmaksām jeb EUR 51489.60 un Alsungas novada pašvaldības līdzfinansējums 15% jeb EUR 9086.40 projekta laika periodā no 2017. līdz 2019.gadam.