ESF Veselības veicināšanas projekts iesniegts

Alsungas novada pašvaldība iesniegusi Eiropas sociālā fonda projektu "Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ar mērķi nodrošināt veselību veicinošus un profilakses pasākumus Alsungas iedzīvotājiem. Projekts tiks īstenots trīs gadus un plānotais attiecināmais finansējums ir EUR 18 273.00, tai skaitā Eiropas sociālā fonda finansējums EUR 15 532.06, Valsts budžeta finansējums EUR 2740.94, pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. 
Mērķa sasniegšanai līdz 2019.gada decembrim tiks veikti slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi. Projekta ietvaros tiks  organizētas veselības dienas, vasaras nometnes bērniem un pusaudžiem, peldētapmācība skolas bērniem, nodrošinātas veselības vingrošanas nodarbības senioriem.