Ārkārtas sēde

20. jūnija ārkārtas sēdes darba kārtība:

Darba kārtībā:
1.Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Kompleksa sporta un rotaļu laukuma izveide Alsungā”.
2.Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Drošības uzlabošana un izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana Alsungā.
 3. Par atbalstu EKC “Suiti” līdzfinansējumu ELFLA, LEADER projektiem.