Alsungas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

07.06.2016.
Alsungas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Alsungas novadā.

 Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

Vairāk par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm lasiet www.kurzemevisiem.lv., bet par projekta ieviešanu Alsungas novadā interesējieties pie Alsungas novada sociālā dienesta vadītājas Mairas Baumanes pa tālr. 63321307, 27807982 vai socialie@alsunga.lv