AS Sadales tīkls realizēs vienu projektu Alsungā

AS Sadales tīkls realizēs vienu projektu Alsungā

Alsungas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs vienu elektrotīkla pārbūves projektu, kura ietvaros no apdzīvotas vietas “Balande” līdz Vankas upei tiks atjaunota vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija 6 km garumā.

Rekonstrukcijas darbu laikā 2,9 km garš elektrolīnijas posms tiks pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā, tiks izbūvētas 3 jaunas transformatoru apakšstacijas un jauna zemsprieguma kabeļu līnija 0,2 km garumā. Alsungas novada elektrotīkla attīstībā AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 146 tūkst. eiro, uzlabojot elektroapgādi 300 klientiem.

Lai savlaicīgi spētu atjaunot elektrotīkla elementus, kuri vidēji kalpo 40 - 50 gadus, AS “Sadales tīkls” ik gadu realizē gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcijas un uzlabošanas projektus, un diemžēl ne vienmēr tos var realizēt tajā laika periodā, kad ir labvēlīgi laika apstākļi vai no sējumiem brīvas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības. Lai ik gadu noteiktā apjomā atjaunotu elektrotīklu, darbs jāveic visu gadu, tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret uzņēmuma darbiniekiem, kuriem klientu īpašumos jārealizē plānotie investīciju projekti vai remontu darbi, jo, tikai savlaicīgi atjaunojot un uzlabojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs paaugstināt elektroapgādes drošumu un nodrošināt kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi novadu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.