Nometne “Būsim veselīgi un aktīvi!”

Alsungas nov/uploads/377LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_BW.jpgada domes projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/042 “Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, biedrība “Suitu amatnieki” organizēja veselīga dzīvesveida nometni Alsungā ar nosaukumu “Būsim veselīgi un aktīvi!”.

Lasīt tālāk

Apstiprināts starptautisks jauniešu apmaiņas projekts

Apstiprināts Alsungas novada pašvaldības iesniegtais projekts programmā Nordplus Junior 2017 “LET'S LEARN TOGETHER”

Alsungas vidusskola, kā sadarbības partneris, kopā ar partneriem Lietuvā un Norvēģijā piedalīsies Nordplus Junior 2017 projektā "LET'S LEARN TOGETHER" no 2017.gada augusta līdz pat 2019.gadam. Projekta ietvaros jaunieši no Baltijas un Ziemeļu valstīm kopīgi analizēs un risinās  mūsdienās aktuāli problēmu - kvalitatīvu pusaudžu brīvā laika pavadīšanas iespējas  un jauniešu motivāciju iesaistīties. Lasīt tālāk

Apstiprināts veselības projekts

Alsungas novada pašvaldība uzsāk Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/042 "Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" realizāciju. Projekta mērķis ir nodrošināt veselību veicinošus un profilaksespasākumus Alsungas iedzīvotājiem.  Lasīt tālāk

Dome uzsāk EST-LAT projekta "UNESCO tourism" realizāciju

 

 

Alsungas novada dome kā projekta partneris uzsāk Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekta "UNESCO-tourism" realizāciju. Projekta mērķis ir radīt tūrisma produktu, kurā ir iesaistīti četri nelieli etnisko kultūru reģioni, kuru kultūru unikalitāti ir atzinis UNESCO.

Lasīt tālāk

Pabeigts LEADER Gājēju celiņa projekts

Alsungas novada pašvaldība veikusi ELFLA LEADER projekta Nr.16-02-AL019.2201-000012 “Gājēju pārejas un celiņa izbūve izglītības iestāžu pieejamībai Alsungā” realizāciju. Projekta ietvaros izveidota apgaismota gājēju pāreja, kas šķērso Skolas ielu. Gājēju pārejas turpinājumā ieklāts betona bruģakmens gājēju celiņš virzienā uz Alsungas vidusskolu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9304.59, tai skaitā ELFLA LEADER finansējums ir EUR 7449.74, bet pašvaldības līdzfinansējums sastāda EUR 1854.85.

Alsungas novads paraksta līgumu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā

30.04.2016.
Alsungas novada pašvaldība 29.04.2016. ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Alsungas novadā, tādējādi palielinot Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Lasīt tālāk

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

24.03.2016.
Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Lasīt tālāk

Iesniegts EST-LAT pārrobežu projekts

Alsungas novada pašvaldība ir viena no partneriem Igaunijas-Latvijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas projektā “UNESCO-tūrisms”. Lasīt tālāk

ESF Veselības veicināšanas projekts iesniegts

Alsungas novada pašvaldība iesniegusi Eiropas sociālā fonda projektu "Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ar mērķi nodrošināt veselību veicinošus un profilakses pasākumus Alsungas iedzīvotājiem. Lasīt tālāk

Atbalstīts 1.atlases kārtā ERAF projekts

1.atlases kārtu ir izturējis Alsungas novada pašvaldības iesniegts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts SAM 3.3.1. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā”, Lasīt tālāk

Alsungas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

07.06.2016.
Alsungas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Alsungas novadā. Lasīt tālāk

AS Sadales tīkls realizēs vienu projektu Alsungā

Alsungas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs vienu elektrotīkla pārbūves projektu, kura ietvaros no apdzīvotas vietas “Balande” līdz Vankas upei tiks atjaunota vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija 6 km garumā.

Lasīt tālāk