Dome uzsāk EST-LAT projekta "UNESCO tourism" realizāciju

 

 

Alsungas novada dome kā projekta partneris uzsāk Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekta "UNESCO-tourism" realizāciju. Projekta mērķis ir radīt tūrisma produktu, kurā ir iesaistīti četri nelieli etnisko kultūru reģioni, kuru kultūru unikalitāti ir atzinis UNESCO.

Lasīt tālāk

Alsungas novads paraksta līgumu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā

30.04.2016.
Alsungas novada pašvaldība 29.04.2016. ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Alsungas novadā, tādējādi palielinot Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Lasīt tālāk

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

24.03.2016.
Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Lasīt tālāk

Iesniegts EST-LAT pārrobežu projekts

Alsungas novada pašvaldība ir viena no partneriem Igaunijas-Latvijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas projektā “UNESCO-tūrisms”. Lasīt tālāk

ESF Veselības veicināšanas projekts iesniegts

Alsungas novada pašvaldība iesniegusi Eiropas sociālā fonda projektu "Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ar mērķi nodrošināt veselību veicinošus un profilakses pasākumus Alsungas iedzīvotājiem. Lasīt tālāk

Atbalstīts 1.atlases kārtā ERAF projekts

1.atlases kārtu ir izturējis Alsungas novada pašvaldības iesniegts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts SAM 3.3.1. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā”, Lasīt tālāk

Alsungas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

07.06.2016.
Alsungas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Alsungas novadā. Lasīt tālāk

AS Sadales tīkls realizēs vienu projektu Alsungā

Alsungas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs vienu elektrotīkla pārbūves projektu, kura ietvaros no apdzīvotas vietas “Balande” līdz Vankas upei tiks atjaunota vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija 6 km garumā.

Lasīt tālāk