Maksa pakalpojumiem pašvaldībā un telpu nomas maksa

 

 Pakalpojums Daudzums

Cena (euro) bez PVN

Kopēšana A4 melnbalta 1 lpp. 0,06
Kopēšana A4 melnbalta 1 lapa (abas puses) 0,11
Kopēšana A4 krāsaina 1 lpp. 0,10
Kopēšana A4 krāsaina 1 lapa (abas puses) 0,20
Kopēšana A3 melnbalta 1 lpp. 0,07
Kopēšana A3 melnbalta 1 lapa (abas puses) 0,14
Kopēšana A3 krāsaina 1 lpp. 0,11
Kopēšana A3 krāsaina 1 lapa (abas puses) 0,23
Skenēšana A4 1 lpp. 0,14
Skenēšana A4 1 lapa (abas puses) 0,28
Faksēšana A4 1 lpp. 0,14
Faksēšana A4 1 lapa (abas puses) 0,28

Kultūras nama telpu noma 

(Iedzīvotāju vajadzībām un privātiem pasākumiem (kāzas, bēres, jubiljas)

primāri iznomājamas Kultūras nama telpas)

1 stunda par m2 0,00388 

Alsungas novada Tūrisma informācijas un 

vēsturikā mantojuma centrs

1 stunda par m2 0,00756 
Pirmsskolas izglītības iestāde "Miķelītis" 1 stunda par m2 0,00707 
Alsungas vidusskola un Alsungas mūzikas un mākslas skola 1 stunda par m2 0,00353 

Ūdens apgādes, kanalizācijas pakalpojumi

Ūdens apgādes uzrbums Cena par m3 bez PVN
Almāles urbums 1,70
Dienvidstacijas uzrbums 1,70
Pasta urbums 1,77
Ceļdaļas urbums 1,35

Ūdens pakapojuma tarifi stājas spēkā no 2019.gada 1.janvāra.

Kanalizācijas Vieta Cena euro par m3 bez PVN
Almāle 0,61
Pasta urbums 0,83

Kanalizācijas pakalpojuma tarifi stājas spēkā no 2019.gada 1.janvāra.

Asenizācijas maksas pakalpojuma cena, summējot sekojošas pozīcijas sākot ar 20.07.2018.

1. Par katru nobraukto kilometru 3,29 eiro (bez PVN).
2. Par 1 m3 iesūknēšanu 1,90 eiro (bez PVN).
3. Automašīnas vadītāja atlīdzība 3,86 eiro stundā (bez PVN).

Ēdināšanas izdevumi

Ēdienreize Cena euro
Brokastis  0,28
Pusdienas 0,85
Launags 0,28

Pakalpojuma maksa (izglītības iestāžu audzēkņiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem) piemērojama, sākot ar 2018. gada 1.martu.

Tehnikas izmantošana un pakalpojumi

Taktortehnikas izmantošanas maksas pakalpojumu cenas sākot ar 20.07.2018.
1. Traktora VALMET izmantošanai 10,50 eiro stundā (bez PVN).
2. Traktora MTZ80 izmantošana 16,76 eiro stundā (bez PVN).
3. Traktora JUMZ5AL (iekrāvējs) izmantošana 16,68 eiro stundā (bez PVN).
4. Traktora T-150 izmantošanai 35,22 eiro stundā (bez PVN).

Autotransporta GAZELE cena 0,77 euro par kilometru un 3,94 euro stundā automobīļa vadītāja atlīdzība sākot no 17.08.2018.

Autotransporta HYNDAI SONATA pakalpojuma izmaksu cenrādi 0,19 euro par kilometru un 3,94 euro stundā automobīļa vadītāja atlīdzība. Automobilis HYNDAI SONATA izmantojams tikai pašpārvadājumiem, kas saistīti ar pašvaldības funkciju izpildi. Sastādot budžetu un kontrolējot tā izpildi, iestādēm un struktūrvienībām automobiļa izmantošanas izmaksas plānot atbilstoši apstiprinātajam cenrādim.

Asenizācijas maksas pakalpojuma cena, summējot sekojošas pozīcijas sākot ar 20.07.2018.

1. Par katru nobraukto kilometru 3,29 eiro (bez PVN).
2. Par 1 m3 iesūknēšanu 1,90 eiro (bez PVN).
3. Automašīnas vadītāja atlīdzība 3,86 eiro stundā (bez PVN).

Pārtraukt autobusu izmantošanas maksas pakalpojumu sniegšanu ar 01.10.2018.

Noteikt, ka, sastādot budžetu un kontrolējot tā izpildi, iestādēm un struktūrvienībām domes autobusu pakalpojumu izmaksas aprēķināmas pēc šāda cenrāža:
1. Autobusa FW Crafter izmantošana 0,39 eiro kilometrā un 3,94 eiro stundā (bez PVN).
2. Autobusa FORD TRANZIT izmantošana 0,39 eiro kilometrā un 3,94 eiro stundā (bez PVN).

Zāles pļaušanas ar zāles pļāvēju-pašgājēju pakalpojuma cenu 12,13 eiro stundā (bez PVN) sākot ar 17.08.2018.

Pēc 31.07.2018. vairs netiek sniegti šādi maksas pakalpojumi:

1. Traktora DT75 izmantosana (buldozers).
2. Traktora T-25 izmantošana.
3. Autogreidera VOLVO BM izmantošana.
4. Autopacēlāja izmantošana.
5. Malkas zāģēšana (traktors ar strādniekiem).
6. Malkas zāģēšana (traktors bez strādniekiem).
7. Zāles pļaušana ar trimeri.
8. Kultūras nama telpu noma tirdzniecībai.

Ieejas biļešu cenas Alsungas novada Kultūras nama organizētajiem pasākumiem un biļetes Alsungas TIC apmeklējumam un gida pakalpojumiem

Pasākuma veids Biļešu cena euro ar PVN
Balle 3,50
Pasākums tikai ar Alsungas novada pašdarbības kolektivu uztāšanos 0,00
Pasākumi ar citu novadu pašvaldības kolektīvu uzstāšanos

1,00 (pieaugušajiem)

0,00 (bērniem līdz 6 gadu vecumam)

Pasākumiem ar profesionālu mākslinieku uzstāšanos

5,00 (pieaugušajiem)

3,00 (skolēniem)

0,00 (bērniem līdz 6 gadu vecumam)

Lebedika, Līgo vakara un Svētā Miķeļa svētku pasākumi

bez maksas

Alsungas Kultūras nama direktorei ir tiesības vērsties domē ar priekšlikumu atsevišķu pasākumu ieejas maksas apstiprināšanai, tai skaitā Lbedika, Līgo vakara un Svētā Miķeļa svētku atsevišķiem pasākumiem.

  Cena euro
Patstāvīgās ekspozīcijas

1,50 (Pieaugušai personai)

0,50 (Skolēnam vai pensionāram)

3,00Ģimenes biļete (2 pieaugušie un lidz 4 bērniem 7-8 g.v.)

Komplekā biļete pils un muzeja apmeklējums

2,00 (Pieaugušai personai)

0,70 (Skolēnam vai pensionāram)

4,00Ģimenes biļete (2 pieaugušie un lidz 4 bērniem 7-8 g.v.)

Gida pakalpojumi 15,00 par ekskursiju

No ieejas maksas atbrīvojami:
1. Bērni līdz 7 gadu vecumam.
2. Latvijas muzeju darbinieki, uzrādot apliecinošu dokumentu.
3. Alsungas novada izglītības iestāžu audzēkņi pedagogu organizētās grupās.
4. Īslaicīgo tematisko izstāžu apmeklētāji.


Alsungas TIC biļešu un gida pakalpojuma cenrāži stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

Siltumapgādes maksas pakalpojumi

Katlumāja Cena euro par m2 bez PVN
Skolas ielas katlumāja 1,59
Raiņa ielas katlumāja 1,74

Pakalpojuma maksa piemērojama, sākot no 2018.gada 1.aprīļa.

Mūzikas instrumentu noma

Mūzikas instrumenta nomas pakalpojuma cenu Alsungas Mūzikas skolas audzēkņiem 3,47 eiro mēnesī (bez PVN).

Stājas spēkā no 17.08.2018.

Dušas un veļas mazgājamās mašīnas pakalpojumu cenrādis

 

Pakalpojums Cena euro bez PVN
Dušas izmantošana

1,65

0,83 maznodrošinātām un trūcīgām personām

Veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas

1,65

0,83 maznodrošinātām un trūcīgām personām

Pakalpojuma cenas stājas spēkā no 20.07.2018.

Alsungas pašvaldības grants karjeras cenrādis

Grants realizācijas cenu:
1. No karjera “Graši” 1,77 eiro (bez PVN).
2. No karjera “Melderi” 2,10 eiro (bez PVN).

Grants realizējama tikai:
1. Privātpersonām, kuras dzīves vietu deklarējušas Alsungas novadā vai kurām pieder īpašumi Alsungas novadā un grants piegādājama tikai Alsungas novada administratīvajā teritorijā, nosakot ierobežojumu grants iegādei 28 kubikmetrus kalendārajā gadā.
2. Juridiskām personām, kuras reģistrētas Alsungas novadā vai kuru struktūrvienības reģistrētas Alsungas novadā un grants piegādājama tikai Alsungas novada administratīvajā teritorijā, nosakot ierobežojumu grants iegādei 28 kubikmetrus kalendārajā gadā.

Stājas spēkā no 20.08.2018.