VARAM

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas

http://www.varam.gov.lv/

VSAA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

http://www.vsaa.lv/

VID

Valsts ieņēmumu dienests

https://www.vid.gov.lv/
Latvijas Republikas E-veselības sistēma https://www.eveseliba.gov.lv/
Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls

https://www.latvija.lv/

https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

CV un Vakanču portāls

http://www.nva.gov.lv/

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/