Alsungas mūzikas skola

Adrese: Skolas iela 11, Alsunga ,Alsungas nov. LV-3306
Tālrunis : 63351450
e-pasts : alsungasmuzikasskola@apollo.lv

Alsungas mūzikas skola ir akreditēta mācību iestāde, kurā skolas audzēkņi iegūst profesionālās ievirzes izglītību.
     Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, akordeona spēlē un ģitāras spēlē.

     Alsungas mūzikas skola dibināta 1977.gadā. Skolas dibinātājs un pirmais direktors līdz 1990.gadam ir Krists Orna. Pirmā mājvieta ir nelielā namiņā Raiņa ielā. Vēlāk, 1992.gadā skolai tiek piešķirtas telpas Alsungas pils 2.stāvā.
     2005.gadā mūzikas skola atkal pārceļas, šoreiz uz skaisti un mūsdienīgi izremontētām telpām Alsungas vidusskolā.
     2007./2008.mācību gadā skolā muzikālo izglītību iegūst 63 audzēkņi , arī bērni no Jūrkalnes, Ēdoles un Gudenieku pašvaldībām. Paralēli izvēlētajam instrumentam bērni mācās mūzikas teoriju, solfedžo un mūzikas literatūru. Notiek kolektīvās muzicēšanas stundas . 
     Skolā strādā 6 skolotāji ar augstāko profesionālo izglītību.
     No 1990.gada skolas direktore ir Janeta Kristapsone.

Ar Alsungas mūzikas skolas pašnovērtējumu varat iepazīties šeit:

Audzēkņu uzņemšana

Alsungas mūziks un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus. 

Afiša- šeit: